Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kwalifikacja wstępna przyspieszona - 140 godzin

Kierowcy, którzy prawo jazdy kategorii C uzyskali po dniu 10 września 2009r. muszą ukończyć szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Kwalifikację wstępną przyspieszoną mogą odbyć kierowcy, którzy ukończyli 21 lat. Obejmuje ono 97 godzin zajęć i po 43 godziny z części specjalistycznej dla każdej z grup kategorii C lub D i kończy się egzaminem państwowym.

Celem szkolenia jest przekazanie wiadomości, umiejętności a także nauczenie zachowań umożliwiających bezpieczne kierowanie pojazdem kategorii C lub D oraz przygotowanie do zdania egzaminu państwowego, uprawniającego do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej.

Kierowcy, którzy prawo jazdy kategorii D uzyskali po dniu 10 września 2008r. i nie ukończyli 23 lat, muszą wziąć udział w szkoleniu w ramach kwalifikacji wstępnej. Obejmuje ono 97 godzin zajęć, kończy się egzaminem państwowym przeprowadzanym w naszej siedzibie.