Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca 70 godzin

Kurs skierowany do osób, które:

  1. - ukończyły 21 lat dla kat. D prawa jazdy  oraz 18 lat dla kat. D1 prawa jazdy
  2. - ukończyły 18 lat - dla kat. C prawa jazdy
  3. posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną do drugiej kategorii prawa jazdy