Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona  - 35 godzin

Dla kogo?

Osoby, które

  1. - ukończyły 23 lata dla kat. D prawa jazdy
  2. - ukończyły 21 lat - dla kat. C prawa jazdy
  3. posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną do drugiej kategorii prawa jazdy