Operator wózka widłowego

Kurs  kierowcy wózka spalinowego z wymianą butli gazowej


Cele szkolenia:

• kompleksowe przygotowanie do pracy na stanowisku operatora wózków jezdniowych;

• zdobycie umiejętności i uprawnień obsługi różnych typów wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz wymianą butli gazowej zgodnie z programem;

• nabycie praktycznych umiejętności jazdy i manewrowania różnego typu wózkami jezdniowymi.

 

Uczestnikiem kursu może być osoba, która:

• ukończyła 18 lat,

• posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.

 

Uczestnik zapozna się z:

- podstawą budowy i zasadami działania wózków różnych typów i napędów, dającymi gwarancję ich prawidłowej eksploatacji;

- obowiązującymi przepisami bhp, zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy, bezpieczeństwa pożarowego, zasadami udzielania pierwszej pomocy

przedlekarskiej.

 

Korzyści dla firmy:

Pracownik nabywa umiejętność obsługi wózka o napędzie silnikowym o zasilaniu elektrycznym i spalinowym. Zdobywa także uprawnienia do bezpiecznej wymiany

i obsługi butli z gazem propan/butan.

 

Kurs trwa 67 godzin lekcyjnych i prowadzony jest w formie wykładów w oparciu o program opracowany przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach, który

podlega merytorycznej kontroli.

 

 

Zakres tematyczny kursu

· Typy stosowanych wózków jezdniowych;

· Budowa wózków;

· Czynności operatora przy obsłudze wózka przed podjęciem pracy i po zakończeniu pracy;

· Czynności operatora w czasie pracy z wózkiem;

· Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa;

· Wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;

· Praktyczna nauka jazdy;

· Wiadomości o dozorze technicznym;

· Bezpieczna wymiana i obsługa butli z gazem propan-butan w wózkach jezdniowych;

· Egzamin z przepisów i praktycznych umiejętności na każdym typie wózka oraz wymiany butli gazowej.

 

 

Kurs kierowcy wózka spalinowego z wymianą butli gazowej

Cele szkolenia:

• kompleksowe przygotowanie do pracy na stanowisku operatora wózków jezdniowych;

• zdobycie umiejętności i uprawnień obsługi różnych typów wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz wymianą butli gazowej zgodnie z programem

• nabycie praktycznych umiejętności jazdy i manewrowania różnego typu wózkami jezdniowymi;

Adresaci szkolenia:

Uczestnikiem kursu może być osoba:

• która ukończyła 18 lat,

• posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Korzyści dla uczestnika:

Uczestnik zapozna się z:

- podstawą budowy i zasadą działania wózków różnych typów i napędów

dającą gwarancję ich prawidłowej eksploatacji;

- obowiązującymi przepisami bhp, zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy,

bezpieczeństwa pożarowego, zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Korzyści dla firmy:

Pracownik nabywa umiejętność obsługi wózka o napędzie silnikowym o zasilaniu elektrycznym i spalinowym. Zdobywa także uprawnienia do bezpiecznej wymiany i obsługi butli z gazem propan/butan

Metody szkolenia:

Kurs trwa 67 godzin lekcyjnych i prowadzony jest w formie wykładów w oparciu o program

opracowanyprzez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach, który podlega merytorycznej kontroli

Poruszane zagadnienia:

Kurs obejmuje 67 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Zakres tematyczny kursu

Typy stosowanych wózków jezdniowych.

Budowa wózków.

Czynności operatora przy obsłudze wózka przed podjęciem pracy i po zakończeniu pracy.

Czynności operatora w czasie pracy z wózkiem.

Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa.

Wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Praktyczna nauka jazdy.

Wiadomości o dozorze technicznym.

Bezpieczna wymiana i obsługa butli z gazem propan-butan w wózkach jezdniowych.

Egzamin z przepisów i praktycznych umiejętności na każdym typie wózka oraz wymiany butli gazowej.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Kurs  kierowcy wózka spalinowego z wymianą butli gazowej

Cele szkolenia:

 

• kompleksowe przygotowanie do pracy na stanowisku operatora wózków jezdniowych;

• zdobycie umiejętności i uprawnień obsługi różnych typów wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz wymianą butli gazowej zgodnie z programem

• nabycie praktycznych umiejętności jazdy i manewrowania różnego typu wózkami jezdniowymi;

 

Adresaci szkolenia:

 

Uczestnikiem kursu może być osoba:

• która ukończyła 18 lat,

• posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.

 

Korzyści dla uczestnika:

 

Uczestnik zapozna się z:

- podstawą budowy i zasadą działania wózków różnych typów i napędów

dającą gwarancję ich prawidłowej eksploatacji;

- obowiązującymi przepisami bhp, zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy,

bezpieczeństwa pożarowego, zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Korzyści dla firmy:

 

Pracownik nabywa umiejętność obsługi wózka o napędzie silnikowym o zasilaniu elektrycznym i spalinowym. Zdobywa także uprawnienia do bezpiecznej wymiany i obsługi butli z gazem propan/butan

Metody szkolenia:

 

Kurs trwa 67 godzin lekcyjnych i prowadzony jest w formie wykładów w oparciu o program

opracowanyprzez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach, który podlega merytorycznej kontroli

 

Poruszane zagadnienia:

 

Kurs obejmuje 67 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

 

Zakres tematyczny kursu

 

Typy stosowanych wózków jezdniowych.

Budowa wózków.

Czynności operatora przy obsłudze wózka przed podjęciem pracy i po zakończeniu pracy.

Czynności operatora w czasie pracy z wózkiem.

Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa.

Wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Praktyczna nauka jazdy.

Wiadomości o dozorze technicznym.

Bezpieczna wymiana i obsługa butli z gazem propan-butan w wózkach jezdniowych.

Egzamin z przepisów i praktycznych umiejętności na każdym typie wózka oraz wymiany butli gazowej.