Obowiązki pieszych

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

W ostatnich latach dokonano licznych zmian w obowiązujących przepisach drogowych. Jako instruktorzy szkoły jazdy, spędzamy bardzo dużo czasu na drodze, zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Dzięki temu możemy obserwować liczne niebezpieczne zachowania pieszych na drodze. Najsłabsi uczestnicy ruchu, czyli piesi, niestety często zapominają o tym, że ochrona prawna związana z nadanymi im przywilejami nie jest w stanie ocalić zdrowia i życia.

Jesteśmy bardzo zaniepokojeni widząc, jak nagminnie łamane są zakazy, których przestrzegania wszyscy uczestnicy ruchu drogowego są zobowiązani przestrzegać. Korzystając z „Ustawy o ruchu drogowym”, pragniemy przypomnieć o Art. 14.  [Zakazy dotyczące pieszych]

Zabrania się:

1) wchodzenia na jezdnię lub drogę dla rowerów:

a) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,

b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;

2) przechodzenia przez jezdnię lub drogę dla rowerów w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;

3) zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko;

4) przebiegania przez jezdnię lub drogę dla rowerów;

5) chodzenia po torowisku;

6) wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;

7) przechodzenia przez jezdnię lub drogę dla rowerów w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych lub drogę dla pieszych i rowerów od jezdni lub drogi dla rowerów, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują;

8)  korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, drodze dla rowerów, torowisku lub przejściu dla pieszych