Prawo jazdy kat. AM, A1, A2, A


Kategoria

Motocykle Opis szkolenia Posiadane uprawnienie do kierowania pojazdami typu: Minimalny wiek Cena kursu W cenie kursu
AM

Szkolenie teoretyczne obejmuje 30 godzin lekcyjnych

Szkolenie praktyczne obejmuje 10 godzin zegarowych

- motorower

- czterokołowiec lekki
14 lat

400 zł

szkolenie teoretyczne i praktyczne,

materiały szkoleniowe

 
A1

Szkolenie teoretyczne obejmuje 30 godzin lekcyjnych

Szkolenie praktyczne obejmuje 20 godzin zegarowych

- motocyklem o pojemności skokowej nieprzekraczającej 123cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1kW/kg

- motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 KW

- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
16 lat 1150zł

szkolenie teoretyczne i praktyczne,

materiały szkoleniowe,

 
A2

Szkolenie teoretyczne obejmuje 30 godzin lekcyjnych

Szkolenie praktyczne obejmuje 20 godzin zegarowych

- motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 KW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 KW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla

- motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającym 15 KW

- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
18 lat 1250zł

szkolenie teoretyczne i praktyczne,

materiały szkoleniowe

 
A

Szkolenie teoretyczne obejmuje 30 godzin lekcyjnych

Szkolenie praktyczne obejmuje 20 godzin zegarowych

- motocyklem

- pojazdami określonymi dla kategorii AM

20 lat –jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;

21 lat – dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A;

24 lata –jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2

1290zł

szkolenie teoretyczne i praktyczne,

materiały szkoleniowe

 
Szkolenie teoretyczne odbywa się z wykorzystaniem całej gamy udogodnień pozwalających zrozumieć zasady bezpiecznej jazdy motocyklem. Oprócz przepisów ruchu drogowego kładziemy szczególna uwagę na bezpieczeństwo motocyklistów, gdyż są mocno narażeni na różnego rodzaju niebezpieczeństwa.

Szkolenie praktyczne  na motocyklu marki YAMAHA , czyli na takim samym jak zdaje się egzamin państwowy. Jazdy odbywają się na placu manewrowym i w ruchu miejskim.