Cennik

Aktualne ceny kursów

samochód

Kategoria B

Kurs podstawowy
1800
 • 30 godzin teorii
 • 30 godzin praktyki
 • 1 godzina na trolejach
 • Jazda na placu WORD
 • Egzamin wewnętrzny
 • Materiały dydaktyczne
 • Płatność w ratach
 • Czas trwania 14 dni

Kategoria B

Kurs ekspresowy
2200
 • 30 godzin teorii
 • 30 godzin praktyki
 • 1 godzina na trolejach
 • Jazda na placu WORD
 • Egzamin wewnętrzny
 • Materiały dydaktyczne
 • Płatność w ratach
 • Czas trwania 14 dni

Kategoria B

Kurs podstawowy +
2050
 • 30 godzin teorii
 • 30 godzin praktyki
 • 1 godzina na trolejach
 • Jazda na placu WORD
 • Egzamin wewnętrzny
 • Materiały dydaktyczne
 • Płatność w ratach
 • Czas trwania 14 dni

Kategoria B

Kurs
1900
 • 30 godzin teoriii
 • 32 godzin praktyki
 • 1 godzina na trolejach
 • Jazda na placu WORD
 • Egzamin wewnętrzny
 • Materiały dydaktyczne
 • Płatność w ratach
 • Czas trwania 14 dni

Kategoria B

Kurs rozszerzony
2200
 • 30 godzin teorii
 • 32 godzin praktyki
 • 1 godzina na trolejach
 • Jazda na placu WORD
 • Egzamin wewnętrzny
 • Materiały dydaktyczne
 • Płatność w ratach
 • Czas trwania 14 dni

Kategoria B

Kurs
2300
 • 30 godzin teorii
 • 40 godzin praktyki
 • 1 godzina na trolejach
 • Jazda na placu WORD
 • Egzamin wewnętrzny
 • Materiały dydaktyczne
 • Płatność w ratach
 • Czas trwania 14 dni
skuter

Kategoria AM

Kurs podstawowy
500
 • 30 godzin teorii
 • 5 godzin praktyki
 • Egzamin wewnętrzny
 • Materiały dydaktyczne
 • Płatność w ratach

Kategoria A1

Kurs podstawowy
1500
 • 30 godzin teorii
 • 20 godzin praktyki
 • Egzamin wewnętrzny
 • Materiały dydaktyczne
 • Płatność w ratach

Kategoria A2/A

Kurs podstawowy
1700
 • 30 godzin teorii
 • 20 godzin praktyki
 • Egzamin wewnętrzny
 • Materiały dydaktyczne
 • Płatność w ratach
ciężarówka

Kategoria C

Kurs podstawowy
1700
 • 20 godzin teorii
 • 30 godzin praktyki
 • Egzamin wewnętrzny
 • Materiały dydaktyczne
 • Płatność w ratach

Kategoria C+E

Kurs podstawowy
1700
 • Brak teorii
 • 25 godzin praktyki
 • Egzamin wewnętrzny
 • Materiały dydaktyczne
 • Płatność w ratach

Kategoria C oraz C+E

Kurs podstawowy
3100
 • 20 godzin teorii
 • 55 godzin praktyki
 • Egzamin wewnętrzny
 • Materiały dydaktyczne
 • Płatność w ratach

Kwalifikacja

wstępna
3800
 • 260 godzin teorii
 • 20 godzin praktyki
 • Materiały dydaktyczne
 • Płatność w ratach

Kwalifikacja

wstępna przyśpieszona
2000
 • 130 godzin teorii
 • 10 godzin praktyki
 • Materiały dydaktyczne
 • Płatność w ratach

Kwalifikacja

wstępna przyśpieszona uzupełniająca
1000
 • 35 godzin teorii
 • Materiały dydaktyczne
 • Płatność w ratach

Kategoria C oraz C+E i

kwalifikacja wstępna przyśpieszona
5000
 • 150 godzin teorii
 • 20 godzin praktyki C
 • 25 godzin praktyki C+E
 • 10 godzin praktyki kwalifikacja
 • Materiały dydaktyczne
 • Płatność w ratach

Szkolenie

okresowe
400
 • 35 godzin teorii

Kategoria B

samochód

Uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony z wyjątkiem motocykla lub autobusu
 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką do 750kg DMC
 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg, a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy (B z kodem 96)
 • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej do 750kg dopuszczalnej masy całkowitej i tylko na terytorium RP
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat tylko na terytorium RP

Wymagania:

 • Minimalny wiek - 18 lat
 • Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów (dla osób poniżej 18 lat)

Szkolenie:

 • 30 godzin zajęć teoretycznych
 • 30 godzin praktyki

Kategoria AM

skuter

Uprawnia do kierowania:

 • motorowerem, rozumianym jako pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;
 • czterokołowcem lekkim, rozumianym jako czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;

Wymagania:

 • Minimalny wiek - 14 lat
 • Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów (dla osób poniżej 18 lat)

Szkolenie:

 • 30 godzin zajęć teoretycznych
 • 5 godzin praktyki

Kategoria A1

motocykl

Uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg;
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Wymagania:

 • Minimalny wiek - 16 lat
 • Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów (dla osób poniżej 18 lat)

Szkolenie:

 • 30 godzin zajęć teoretycznych
 • 20 godzin praktyki

Kategoria A

motocykl

Uprawnia do kierowania:

 • motocyklem
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Wymagania:

 • Minimalny wiek - 24 lat
 • Jeśli masz już od co najmniej 2 lat prawo jazdy kategorii A2 to wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 20 lat

Szkolenie:

 • 30 godzin zajęć teoretycznych
 • 20 godzin praktyki

Kategoria C

ciężarówka

Uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu
 • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej do 750kg dopuszczalnej masy całkowitej tylko na terytorium RP
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Wymagania:

 • Minimalny wiek - 21 lat
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B

Szkolenie:

 • 20 godzin zajęć teoretycznych
 • 30 godzin praktyki

Kategoria C+E

ciężarówka

Uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t łącznie z przyczepą
 • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą, przyczepami lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą, przyczepami tylko na terytorium RP

Wymagania:

 • Minimalny wiek - 21 lat
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B

Szkolenie:

 • 25 godzin praktyki